Hava Sơn Khắc - Coming Soon

Vốn là một loại hình nghệ thuật huy hoàng của hội họa Việt Nam nhưng đã dần thất truyền. Hava muốn lưu giữ lại những nét đặc sắc của hội họa Việt Nam thông qua Hava Sơn Khắc.

Hava sẽ triển khai lớp học sơn mài trong tháng 12/2023 tới đây nha mọi người. Stay tuned!