Hướng dẫn sử dụng Mã bảo Lưu/ Gift Card & Promo Code

Mã Bảo Lưu/Gift Card 

Khi bạn mua Gift Card hoặc được gửi mã bảo lưu khi không thể tham dự event của Hava Workshop.

Ảnh 1: Mã bảo lưu/gift card sẽ được gửi đến emaiil đăng kí của bạn 

Ảnh 2: Mỗi mã bảo lưu/gift card có 16 kí tự. Hãy lưu lại mã này và bảo mật  mã nhé! 

Bảo lưu/Gift Card - Hava Workshop

Ảnh 3: Sử dụng mã bảo lưu/gift card cho đơn hàng

Ảnh 4: Balance của Gift Card/ Mã bảo lưu sau khi sử dụng cho đơn hàng. 

Sau khi sử dụng cho đơn hàng 399,000 Vnđ, balance của gift card còn lại 101,000 Vnđ. Hãy sử dụng mã gift card này đến khi nào hết balance nhé!

Thông tin về chính sách bảo lưu bạn xem thêm tại đây