Bộ sưu tập: Team Building

Bên cạnh tổ chức những buổi trải nghiệm cho khách hàng cá nhân, Hava Workshop cho rằng được đồng hành cùng các doanh nghiệp là nguồn động lực và cơ hội lớn trên hình trình gìn giữ là lan tỏa các giá trị truyền thống. Hava sẽ giúp những đối tác đồng hành cùng chúng mình:
- Củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Không gian giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng
- Cơ hội tăng tính gắn kết nội bộ và tinh thần tập thể
Với các loại hình workshop đa dạng, Hava mang đến những trải nghiệm thú vị phù hợp với các hoạt động team building và event của các doanh nghiệp đối tác. Bên cạnh đó, tình thần và tình yêu với các ngành thủ công truyền thống
Việt Nam cũng được gửi gắm qua những workshop tại Hava.