Thông báo giá vé cho Hava Leather - Hava Workshop

Thông báo giá vé cho Hava Leather - Hava Workshop

THÔNG BÁO - ANNOUCEMENT
Chương trình promotion của Hava Leather sẽ kết thúc vào 31/09/2022. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia và support Hava.
Từ 1/10/2022, giá vé tham gia Hava Leather sẽ là:
1️⃣ người tham gia (vé lẻ): 459.000 vnđ/pax
2️⃣ người tham gia trở lên: 399.000 vnđ/pax
Tiền vé đã bao gồm toàn bộ NVL, phụ phẩm da và đồ uống miễn phí
Hava chân thành cảm ơn🤎
Hava Workshop
Our promotion will end on September 31, 2022. Thank you to everyone who enthusiastically participated and supported Hava Leather.
From October 1, 2022, the ticket price to participate in Hava Leather will be:
1️⃣ participant (single ticket): 459,000 VND/pax
2️⃣ participants or more: 399,000 VND/pax
Ticket price includes all workshop material and free drinks
Thank you very much 🤎
Hava Workshop
Quay lại blog