Hava Leather - Demo Workshop

Hava Leather - Demo Workshop

Hava cảm ơn tất cả mọi người dành thời gian của mình để tham gia buổi workshop demo của Hava. Buổi Demo Workshop diễn ra rất thành công và Hava đã ghi nhận những feedback rất khách quan và nhiều feedback có tính xây dựng.  

 Các bạn đang lắng nghe rất chăm chú 

Mọi người rất enjoy buổi Demo Workshop này!

Quay lại blog